Strategie skladu

Jaké jsou skladové strategie?

Kdekdo, kdo provozuje sklad, musí zohlednit optimální dostupnost zásob. Navíc musí zajistit, aby náklady na skladování byly co nejnižší.

Skladovací strategie mohou pomoci v této oblasti, jelikož se jedná o rozhodovací pravidla, která určují objednávkové množství, optimální zásobu a časy objednávek, přičemž zohledňují všechny interní a externí podmínky. Mají za úkol zajistit optimální dostupnost pro dodávky – přičemž zároveň minimalizují náklady na skladování a nedostatky.

Rozlišuje se mezi postupy objednávkového rytmu, bodu objednávky a kontrolního rytmu. U postupů objednávkového rytmu jsou zásoby doplňovány v pravidelných časových intervalech. U postupů bodu objednávky jsou objednávky vždy provedeny, když je dosaženo nebo překročeno znovuobjednávací úrovně. U postupů kontrolního cyklu je stav zásob kontrolován v pravidelných časových intervalech. Cílem strategií skladování je optimalizovat úroveň služeb ze zásob, minimalizovat náklady a snížit stav zásob.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th