Suchý nákladní kontejner

Co je suchým nákladním kontejnerem?

Suchý hmotový kontejner je přepravní kontejner, který přepravuje suroviny (jako je zrní, prášek či písek) ve velkém, nebaleném množství. Suchý hmotový kontejner se nakládá shora a vykládá se zdola.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th