Světová obchodní organizace (WTO)

Co znamená Světová obchodní organizace?

Světová obchodní organizace je jedinou světovou mezinárodní organizací, která se zabývá pravidly obchodu mezi národy. Byla založena v roce 1994 a má své sídlo v Ženevě. Jejím cílem je podporovat snižování obchodních bariér a liberalizovat světový obchod. WTO má 153 členských zemí (k dubnu 2009). WTO monitoruje obchodní politiku členských států na základě jednohlasné dohody a nabízí se jako rozhodčí při vzniku sporů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th