Systém dopravníků

Co je to dopravníkový systém?

Pásový dopravník je konstrukční mechanické zařízení pro přemístění věcí z jedné pozice na druhou. Pásový dopravník je nejrychlejší způsob přepravy materiálu v rámci budovy a používá se ve skladovacích halách, výrobních nebo výrobních jednotkách, supermarketech, letištích a mnoha dalších místech.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th