Systém registrovaných vývozců (REX)

Co je to systém registrovaného exportéra?

Systém registrovaných vývozců je osvědčení o původu zboží, které se vztahuje na Systém obecných preferencí (GSP) pro země Evropské unie. Jednoduše řečeno, REX je osvědčení, které dokazuje původ zboží, tj. kde je zboží skutečně vyrobeno před vývozem.

REX je v platnosti od 1. ledna 2017 a postupně nahrazuje Formulář A a osvědčení o původu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th