Systém výběru objednávek

Co je to systém pro výběr objednávek?

Picking je zaměřeno na pořadovou kombinaci určitých zboží z sortimentu, obvykle ve skladu k výběru. Zboží k výběru mohou být suroviny, pomocné materiály, hotové výrobky a položky polotovarů. Vybraný výběrový systém je založen na časových a prostorových omezeních týkajících se zajištění, odstranění a dodání zboží.

Obecně platí, že výběrové systémy se dělí na informační systémy, organizační systémy a systémy toku materiálu. Informace potřebné pro zpracování objednávky se tak mohou přenášet buď opticky (pick-by-light), prostřednictvím rádiového přenosu dat nebo akusticky (pick-by-voice).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th