Táhnutá zásada

Co je to princip tažení?

Tahákový princip je výrobní systém, ve kterém má výrobní společnost explicitní omezení na množství práce ve zpracování (Work In Process – WIP), které může být v systému. V podstatě existuje omezení WIP. Tahákový princip se liší od tlačného principu (který explicitně nemá omezení na množství práce ve zpracování, které může být v systému).

V tahákovém principu spolupracují maloobchodníci a výrobci. Konkrétně maloobchodníci poskytují výrobním společnostem informace o skladových zásobách a prodejních číslech, na základě kterých výrobci zajišťují dodávku zboží.

Opakované objednávky jsou umístěny na základě skutečné poptávky, což znamená, že zboží je vyráběno na krátkou dobu. Efektivní logistika, rychlý tok informací a fungující přenos informací jsou pro to nezbytné, protože pouze tehdy, když spolupracují, mohou zaručit vysokou flexibilitu výroby.

Pro realizaci tahákového principu je zapotřebí pouze relativně malý sklad – tento princip tedy také optimalizuje velikost skladu příslušné společnosti.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th