Technologie skladu

Co je Warehousing Technologie?

Technologie skladování se zabývá skladováním a přepravou zboží uvnitř společnosti, což ji činí nedílnou součástí interní logistiky společnosti. Jako rozhraní mezi nákupem, výrobou, distribucí a likvidací se skladová technologie zabývá vybavením skladu, jako jsou vysoké regály, archivní stojany, paletové regály, průjezdové regály nebo pohybové regály.

Dále je součástí skladové technologie i interní přeprava, která je realizována pomocí dopravníků. Prostředky přepravy zahrnují jak kontinuální dopravníky, například válečkové dopravníky, tak i nespojité dopravníky. Skladová technologie má obrovský význam pro tok materiálu v rámci společnosti. Zajišťuje nejenom co nejvíce strukturované pracovní procesy, ale také zvyšuje produktivitu a ziskovost společnosti.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th