Thermo

Co znamená Thermo-?

Thermo- je determinant a tvořivý prvek, který se vztahuje k teplu, tepelnosti, horku, teplotě nebo tepelné energii. Termín se základně používá ve vědeckých a technických slovech. Může být také používán k tvorbě složených slov, která mohou začínat na začátku, uprostřed nebo na konci slov. Příklady jsou termoplast, teploměr, termostat, hypertermie, endotermický, atd.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th