Toll = Mýtné

Co je mýto?

Poplatek je právní poplatek, který žádá stát nebo místní orgány za právo projít přes most, silnici nebo průchod. Poplatek slouží jako forma účtování za cestování po silnici pro získání části nákladů na výstavbu silnice a nákladů na údržbu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th