Transakční náklady

Co jsou transakční náklady?

Transakční náklady jsou veškeré náklady, které vznikají v procesu a dokončení obchodování. Tyto náklady zahrnují veškeré výdaje, které vznikají během obchodní transakce, jako jsou právní poplatky, komunikační poplatky nebo cena získání informací.

Transakční náklady nevznikají při výrobě výrobku, ale při převodu zboží nebo služeb z jednoho ekonomického subjektu na druhý. Ve širším smyslu jsou transakční náklady všechny ty náklady, které vznikají v ekonomickém životě v souvislosti s transakcemi.

Vzhledem k vzrůstající konkurenci a poklesu transparentnosti trhu se stává zohledňování transakčních nákladů stále důležitějším. Ve skutečnosti jsou transakční náklady klíčovým faktorem při rozhodování, zda výrobek vyrobit nebo jej zakoupit.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th