Způsob dopravy

Co je dopravní režim?

Transportní mód se označuje různými způsoby, kterými jsou zboží nebo lidé přepravováni z jednoho místa na druhé po silnici, vzduchem nebo mořem. Dalšími způsoby jsou přes potrubí (pro přenos plynu/nefti), kabel (internet, zásobování energií) a vesmír (satelit).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th