Třetí strana Logistika (3PL)

Co je třetí stranou poskytovaná logistika?

Třetí strana, také známá jako 3PL, je systém, ve kterém organizace (třetí strana) poskytuje logistické služby společnostem potřebujícím správu zásob a distribuci. Společnost bez logistického oddělení obvykle využívá pomoc 3PL společnosti. Třetí strana následně provádí části nebo všechny logistické aktivity pro klienta.

Některé z aktivit prováděných třetí stranou logistiky jsou:
– Skladování zásob
– Správa zásob
– Přepravní služby
– Dodání a distribuce
– Celní odbavení/přihlášení
– Balení a skladování
– A další (v závislosti na dohodě).

Pro zlepšení činností 3PL společností byla zavedena Čtvrtá strana logistiky (4PL). 4PL společnost ovládá a spravuje veškeré procesy dodavatelského řetězce pro klienta.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th