Truck-types

Co je truck-types?

Nákladní automobily se především používají pro obchodní přepravu zboží a materiálů. Pro splnění rozmanitých logistických požadavků v tomto oboru existuje různé typy nákladních vozidel s širokou škálou nadstaveb a designů, jako jsou kloubové nebo polo-kloubové nákladní automobily. Typické typy nákladních automobilů používaných pro přepravu zboží jsou dodávky, kombinace kamion-trailer a boxové vozy. Za účelem umožnění jednotné klasifikace existuje směrnice EU 96/53/ES. Dělí nákladní automobily do vozidlové třídy N. Navíc rozlišuje typy nákladních automobilů do různých podtříd v závislosti na jejich povolené celkové hmotnosti: N1 pro automobily do 3,49 tuny; N2 pro automobily mezi 3,5 a 11,49 tuny; a N3 pro automobily nad dvanáct tun.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th