Truckload - Přepravka

Co je to Truckload?

Kamion plný zboží je přepravováno kamionem. V kontextu kamionové dopravy je celková hmotnost a zajistění nákladu zvláště důležité. Porušení jsou popsána v katalogu pokut. Odpovědnost za náklad kamionu je obvykle ve rukou školeného personálu, který je dobře obeznámen s technickými možnostmi a přesnými právními předpisy. Přesto je řidič také povinen pečlivě zkontrolovat náklad kamionu a v případě potřeby podat stížnost.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th