Typy úložišť

Jaké typy úložišť existují?

Termín skladovací typy se odkazují na různé formy skladování založené na jejich primární funkci. Některé typy skladování zahrnují nákupní sklady, překladištní sklady a distribuční sklady.

Hlavní funkcí nákupních skladů je poskytovat dostatečnou kapacitu pro uložení veškerého zboží, překladištní sklady jsou vhodné pro krátkodobé přijímání zboží s vysokou obratovostí. Distribuční sklady slouží k dopravě zboží k zákazníkovi nebo příjemci.

Lze rozlišovat způsob, jakým je zboží skladováno. Než je volné skladování, blokové skladování nebo vysokoregálové skladování, existuje mnoho způsobů skladování zboží. Liší se konstrukcí, dostupným prostorem a typem skladovaného zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th