Uzavření

Co znamená termín "Closing"?

Uzavření je předpokládaný čas dokončení aktivit souvisejících s nakládkou nebo vykládkou zboží. Uzavření se také nazývá Předpokládaný čas dokončení (ETC).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th