Vazba

Co je detence v logistice?

Po vyložení lodě je příjemci poskytnuto volné období k vyložení zboží z kontejneru a následnému vrácení kontejneru dopravní společnosti. Pokud uplyne doba povoleného volna a kontejner není vrácen, je příjemce povinen zaplatit poplatek známý jako zadržení.

Zásadně je zadržení poplatek, který musí plátce dopravě zaplatit za udržování kontejneru déle než je stanovená doba volného času po odjezdu z přístavu / terminálu, ať už pro nakládku nebo vykládku kontejneru.

V závislosti na dohodě mezi dopravcem a přepravcem může být poplatek za zadržení vyhnout, pokud kontejner zůstane déle než je stanovená doba volného času.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th