Věnovaná smluvní přeprava

Co znamená termín "Dedicated Contract Carriage"?

Dedikovaná smluvní doprava se vztahuje na službu, kde přepravci mohou platit pevnou sazbu za jedno nákladní vozidlo a zvolit si délku doby, po kterou mohou zajistit vozidla (jeden den, jeden týden, měsíc), v závislosti na svých potřebách. Dedikovaná smluvní doprava je zvlášť užitečná pro společnosti, které potřebují doplnit soukromé flotily (je nákladově účinnější, protože je lepší uzavřít smlouvu na stálou kapacitu), pro kontinuitu služby (každý den se objevuje stejný řidič, což zlepšuje komunikaci) a spolehlivost služby.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th