Veřejno-privátní partnerství (PPP)

Co znamená Public Private Partnership?

Veřejně soukromé partnerství je dlouhodobá smlouva mezi veřejným sektorem a soukromou společností v partnerství se zvláštním účelem, kterého je plánování, vytváření, financování, řízení, provozování a využívání veřejných služeb, které dříve poskytoval pouze stát.

Veřejně soukromá partnerství tak představují alternativu veřejného sektoru k tradičnímu samorealizaci. Cílem PPP je rozdělení práce, přičemž soukromý partner přebírá odpovědnost za efektivní výrobu služby. Veřejný partner zase zajistí dodržování veřejného zájmu a jako protislužbou užívá uvolnění zatíženého veřejného rozpočtu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th