Virtualizace

Co znamená virtualizace?

Virtualizace v oblasti počítačových věd popisuje replikaci softwaru nebo hardwaru pomocí objektu stejného typu s pomocí abstrakční vrstvy. Díky tomu lze vytvořit ne-fyzické služby a zařízení – například ukládání dat, operační systémy nebo síťové prostředky.

Stejné aplikace a operační systémy mohou běžet na virtualizovaném hardwaru, stejně jako na fyzickém hardwaru. Navíc, pomocí virtualizovaného hardwaru je možné spouštět několik operačních systémů paralelně kdykoli.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th