Vnitropodniková doprava

Co je interní doprava?

Interní přeprava je pohyb zboží z jedné lokace na druhou ve stejné společnosti a je regulována zákonem o silniční přepravě. Obecně interní přeprava slouží jako pomocná činnost pro společnost v rámci celého provozu. Celý provoz se provádí pomocí vozidel a personálu společnosti. I když interní přeprava nevyžaduje povolení, stále musí být zaregistrována u příslušných úřadů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th