Vnitropodniková logistika

Co je In-plant logistika?

Vnitropodniková logistika se týká pohybu surovin, komponentů a submontáží uvnitř továrny společnosti. V tomto druhu přepravy jsou zboží (obvykle polotovary) přesouvány z jednotek skladování do jednotek, kde budou podstupovat konečnou výrobu (hotové zboží). Také vnitropodniková logistika znamená přesun hotového zboží na místo, kde je snadno dostupné k prodeji nebo spotřebě.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th