Volná obchodní zóna

Co je to zóna volného obchodu?

Volná obchodní zóna je specifikovaná oblast v rámci právního systému země. V této oblasti mohou být přistály, skladovány, manipulovány, vyráběny či přepracovány a znovu vyvezeny zboží, aniž by bylo zdaněno cla. Pokud se však zboží přesune z volné obchodní zóny do země, kam přistálo, budou na ně platit cla.

Volné obchodní zóny obvykle leží poblíž hlavních přístavů a mezinárodních letišť. A klíčovým důvodem vytvoření zóny je odstranění překážek obchodu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th