Vrácení dodacího listu

Co je Dodací list pro vrácení zboží?

Když zákazník koupí produkt a není s nákupem spokojený, zákazník začne proces vrácení zboží. Vrácení musí být doprovázeno dokumentem nazvaným „Vratka – Dodací list“.

Dokument Vratka – Dodací list je jednoduše formulář, který slouží k uvedení podrobných informací o zboží, které má být po nákupu vráceno prodávajícímu. Formulář umožňuje přesné přiřazení a zajistí rychlé zpracování vráceného zboží.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th