Vydání zboží

Co je řízení výdeje zboží?

Problém s výrobky je pohyb (odstranění) výrobků nebo materiálů z skladu. Zjednodušeně řečeno, znamená to vydání výrobků nebo materiálů z skladu do výrobního nebo výrobního procesu. Když jsou výrobky vydány, snižuje se počet zásob ve skladu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th