Výroba

Co znamená výroba?

Výroba je metoda přeměny surovin na hotové nebo polotovary. Jinými slovy, znamená to vytváření nebo vývoj nepoužitelných materiálů na použitelné výrobky nebo služby.

Obecně platí, že výroba přispívá k užitku jednotlivců. Hotové výrobky jsou okamžitě k dispozici ke konzumaci jednotlivci nebo společnostmi. Na druhé straně jsou polotovary vyvíjeny k vytvoření částí jiného výrobku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th