Výrobní logistika

Co je produkční logistika?

Výrobní logistika je součástí jak logistiky, tak výroby. Jako obchodní termín popisuje plánování, řízení a kontrolu interního skladování, manipulace a transportních procesů zakoupených dílů, pomocných materiálů, surovin, náhradních dílů, provozního materiálu a dalších produktů, které jsou potřebné pro výrobu v rámci společnosti.

Výrobní logistika tak zahrnuje celou řadu logistických opatření, činností a otázek vyplývajících z poskytování služeb. Jako článek v logistickém řetězci se nachází mezi logistikou nákupu a logistikou prodeje.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th