Výrobní plánování

Co je plánování výroby?

Plánování výroby je opatření, které přijímá výrobní společnost pro přidělení zdrojů a nastavení kroků potřebných k výrobě výrobku nebo služby. Zejména plán vypočítává jednotlivé kroky ve správném pořadí, kterým má probíhat proces výroby.

Zároveň plánování výroby určuje cílový čas a nákladové středisko, kde se má provádět. Směrování tak tvoří základ pro výpočet nákladů výroby. Kromě toho plánování výroby pomáhá společnosti být lépe organizována rozdělením projektu na několik menších úkolů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th