Workflow

Co je to pracovní postup?

Workflow je technicky, funkčně a fyzicky propojené pracovní postupy nebo podnikové procesy na pracovišti, které vedou ke stanovenému cíli. Základně je to systematický opakující se vzor organizačních aktivit. Obecně je workflow složeno z různých podoblastí, jako je přidělování úkolů a definování směrnic pro přenos.

Workflow není termín specifický pro průmysl, ale používá se ve všech odvětvích a oblastech. Bez ohledu na to, zda jde o logistiku, prodej nebo výrobu, dobře organizovaný, řízený a pečlivě plánovaný workflow je předpokladem pro minimalizaci chyb a zjišťování příčin chyb. Ve větších skupinách je koordinace pracovních procesů generována systémem pro správu workflow, který zajišťuje větší jasnost při plánování, požadavcích na zdroje a výpočtu nákladů.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th