XYZ Analýza

Co je XYZ analýza?

XYZ analýza je metoda klasifikace materiálů podle úrovně poptávky. X komponenty jsou materiály s konstantní úrovní poptávky a vysokou kvalitou výroby. Y komponenty mají úroveň poptávky, která sleduje trend a průměrnou kvalitu výroby. Z komponenty se vztahují k materiálům, které mají nepravidelnou úroveň poptávky a jejich spotřeba je nejméně předvídatelná.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th