Zadejte souhrn prohlášení

Co je Vstupní hlášení o vyúčtování?

Před tím, než jsou zboží přesunuta na území celní unie Evropské unie, musí být podána Předběžná deklarace o přijetí zboží. Tato deklarace je potřebná k umožnění celním orgánům provést analýzu rizik přepravovaného zboží za účelem bezpečnosti.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th