Zákaznictví

Co znamená nákup?

Získávání je procesem získávání zboží, operačních prostředků, materiálů, služeb nebo prací z vnějšího zdroje. Často se získávání určuje prostřednictvím soutěžního výběrového řízení nebo nabídky tendru.

Hlavním cílem získávání je zajistit dlouhodobé dodávky v souladu s poptávkou za co nejnižší cenu. Získávání zahrnuje několik podoblastí: stanovení požadavků, zdroj dodávky, objednávání, přijímání materiálu a skladování.

Jako zásadní provozní funkce je termín získávání úzce spjat s termínem nákup. Nicméně získávání je často chápáno jako komplexnější a strategičtější, přičemž nákup „jen“ tvoří podfunkci získávání. Moderní získávání je součástí podnikového řízení, které pomáhá zajistit životaschopnost společnosti prostřednictvím zajištění dlouhodobých dodávek, minimalizace nákladů a orientace na trh.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th