Zboží

Co je definice zboží?

Zboží může být cokoli od zboží, zásob, surovin až po již hotové výrobky. Všechny předměty, které jsou přenosné a prodávané konkrétnímu kupujícímu.

Zboží je obvykle zařazeno do jedné z následujících kategorií:

  • Trvanlivé zboží: odkazuje na věci, které vydrží relativně dlouhou dobu a nejsou vyčerpány nebo spotřebovány při obecném používání, například stroje a nástroje.
  • Spotřební zboží: jsou ty, které jsou primárně zakoupeny pro vlastní použití kupujícího (osobní, rodinné nebo domácí použití).
  • Tvrdé zboží: je trvanlivé spotřební zboží, jako jsou spotřebiče.
  • Měkké zboží: jsou spotřební zboží, které není trvanlivé a může se rozbít, například oblečení.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th