Zdarma při boku lodě (FAS)

Co je Free Alongside Ship?

Free Alongside Ship (volně přístupné u lodi) je termín používaný při přepravě zboží po moři. Pravidlo jasně stanovuje, že prodávající dodává zboží vedle plavidla a přepravu pro něj vyřídí. Zboží musí být také doručeno na určený přístav, po čemž jsou rizika a náklady na přepravu převedeny na kupujícího.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th