Zdvihák na zádveří

Co je to napříhla?

Zdvihací plošina, také známá jako ocasní zvedák, je zadní stěna nákladního vozidla, která se může snížit na úroveň povrchu silnice pro snazší nakládání a vykládání. Ocasní zvedák lze naklonit od svislé polohy k vodorovné a poté snížit nebo zvednout vodorovně – pohyb je obvykle dosažen přímo nebo nepřímo pomocí hydraulických válců. Může být ovládán buď z nakládací plošiny nebo pomocí ovládacích prvků na straně vozidla.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th