Železniční intermodální doprava

Co je železniční intermodální doprava?

Železniční meziměstská doprava je technika dopravy nákladu na zemi, která využívá dva módy: železnice a nákladní automobily. Náklad lze přepravovat pomocí přívěsů nebo kontejnerů; segment s kontejnery se stal větším a nejrychleji se rozšiřujícím segmentem. Během dlouhých přeprav je náklad přepravován vlakem, s místním kamionovým přepravcem (označovaným jako drážní doprava) přepravujícím přívěs nebo kontejner na konečnou destinaci.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th