Zpětný přenos

Co je backhaul v logistice?

Backhaul je návratový pohyb dopravního vozidla z původního místa určení na původní místo odjezdu. Přepravci mohou přepravovat plné náklady, částečnou nákladní kapacitu nebo méně než nákladní kapacitu tímto samým směrem. Prázdný zpáteční pohyb není ekonomicky udržitelný, takže většina společností využívá této praxe k soutěžení v přepravních nákladech.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th