Způsob dopravy

Co je dopravní prostředek?

Způsob dopravy (nebo dopravní režim) odkazuje na různé způsoby, kterými se zboží nebo lidé přepravují z jednoho místa na druhé prostřednictvím pozemní, letecké nebo vodní dopravy. Dalšími způsoby jsou přenos plynů/ropy potrubím, kabelové spoje (internet, energetika) a kosmická doprava (satelity).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th