Analiza ABC

Czym jest analiza ABC?

ABC analiza jest metodą używaną do kategoryzacji zapasów. Ponadto, jest ona wykorzystywana do priorytetyzowania problemów, zadań, produktów lub działań. Podsumowując, analiza ABC polega na umieszczeniu zapasów w kategoriach w zależności od korzyści i zastosowania.

Jako narzędzie Controllingu, analiza ABC jest szczególnie odpowiednia do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień zarządzania biznesem. Może być podzielona na trzy segmenty:

  • Certyfikaty A (bardzo ważne)
  • Certyfikaty B (ważne)
  • Certyfikaty C (mniej ważne)

Idea analizy ABC polega na tym, że nawet niewielka ilość zasobów może wnieść duży wkład w sukces, jeśli jest odpowiednio wykorzystana.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th