Analiza XYZ

Co to jest analiza XYZ?

Analiza XYZ to metoda klasyfikacji materiałów według poziomu popytu. Składniki X to materiały o stałym poziomie popytu i wysokiej jakości produkcji. Składniki Y mają poziom popytu, który podlega trendowi i średnią jakość produkcji. Składniki Z odnoszą się do materiałów, które mają nieregularny poziom popytu i ich konsumpcja jest najmniej przewidywalna.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th