Automatyczny System Identyfikacji (AIS)

Co to jest System Automatycznej Identyfikacji?

System Automaticnej Identyfikacji (Automatic Identification System – AIS) jest integralną częścią Globalnego Systemu Alarmowego i Bezpieczeństwa Żeglugi Morskiej (GMDSS). AIS to narzędzie do elektronicznego przesyłania danych między statkiem a stacją odbierającą AIS. Dane mogą być przesyłane z jednego statku na drugi, ze statku na stację brzegową lub ze statku na satelitę. Wszystkie statki, które nawigują blisko siebie i mają zintegrowane AIS, mogą mieć informacje o kursie i prędkości innych jednostek.

Od roku 2004 AIS jest obowiązkowym wymogiem dla wszystkich jednostek o wadze powyżej 300 ton i przemieszczających się międzynarodowo.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th