Batch Tracing - Śledzenie partii

Co to jest śledzenie partii?

Śledzenie partii polega na śledzeniu wyrobów aż do producenta, specjalnych procesów lub cech produktu lub składników. W zasadzie, śledzenie partii pomaga chronić konsumenta przed możliwymi defektami i uszkodzonymi produktami. W tym celu produkty są zazwyczaj oznaczane numerem partii.

Śledzenie partii jest szczególnie ważne w łańcuchu dostaw w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Może ono oszczędzić firmom kosztownych strat lub wycofania z rynku przez sprzedawców i konsumentów, zapewniając możliwość śledzenia partii produkcyjnych aż do składników, procesów produkcyjnych i cech produktu w całym procesie produkcji i łańcuchu dostaw.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th