Benchmarking

Czym jest benchmarking?

Benchmarking jest narzędziem używanym przez firmy do przeprowadzania analizy konkurencyjnej. W gruncie rzeczy, jest to proces porównywania produktów, metod i usług innych podobnych firm. Pomaga to zdobyć wgląd w działalność konkurentów, aby określić różnicę w wydajności firmy.

Dzięki benchmarkingowi firmy są w stanie zidentyfikować różnice, zredukować różnice w wydajności i odkryć możliwości poprawy. Poprzez identyfikację najlepszych praktyk najbardziej udanych firm, benchmarking jako metoda zarządzania pomaga lepiej ocenić własną pozycję na rynku.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th