Brokerage frachtów

Co to jest pośrednictwo w przewozach?

Brokerage towarowe stanowi oddzielną gałąź biznesu, której celem jest organizowanie zleceń przewozowych i przekazywanie ich przewoźnikom towarów. Nie należy go mylić z działalnością spedycyjną, ponieważ nie posiada własnych pojazdów ani magazynów. Dlatego najlepiej porównać go do giełdy towarowej, która przekazuje zlecenia przewozowe stałym lub okazjonalnym przewoźnikom. Broker towarowy jest tym samym właścicielem zlecenia oraz odbiorcą faktury od przewoźnika.

Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Niemieckim Kodeksie Handlowym, broker towarowy nie jest stroną w działalności przewozowej i nie ponosi odpowiedzialności za realizację transportu.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th