Brutto

Co to jest brutto w logistyce?

Gross oznacza całkowitą kwotę dochodu, zysku lub odsetek przed dokonaniem jakichkolwiek potrąceń. Może również odnosić się do całkowitej kwoty ładunku, co po prostu oznacza masę brutto (rzeczywista masa produktu plus masa opakowania).

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th