Bufor magazynowania

Co to jest buforowanie?

Obiekt magazynowy bufora, znany również jako obiekt magazynowy krótkoterminowy, to tymczasowe miejsce przechowywania towarów w magazynie. W związku z tym w magazynie buforowym nie ma stałych miejsc przechowywania. Obiekt bufora magazynowego nie jest również przeznaczony jako ostateczne miejsce przechowywania: przechowywane towary oczekują tutaj, aby przejść do kolejnego etapu procesu, takiego jak wysyłka, produkcja lub kompletowanie zamówień. Ze względu na rozmieszczenie bufora magazynowego między dwoma kolejnymi etapami procesu zapewnia to, że nawet w przypadku zakłóceń lub fluktuacji proces przebiega płynnie. Jeśli na przykład wystąpi zakłócenie na pierwszym etapie procesu, prace można kontynuować na następnym etapie procesu przy użyciu towarów z bufora magazynowego. Jednak bufor magazynowy w obrębie logistyki wewnętrznej generuje również dodatkowe koszty. Nie tylko wymagają one dużo miejsca, ale również generują dodatkowe wysiłki organizacyjne. Dodatkowo konieczne jest zakupienie półek i technologii przechowywania.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th