Całosamochód

Co to jest pełny ładunek?

Przewiezienie ciężarówki to transport towarów za pomocą samochodu ciężarowego. W kontekście transportu ciężarówką, ogromne znaczenie ma całkowita waga i zabezpieczenie ładunku. Wykroczenia są opisane w katalogu mandatów. Za przewóz ciężarówki najczęściej odpowiada przeszkolony personel, który dobrze zna techniczne możliwości oraz szczegółowe przepisy prawne. Niemniej jednak, kierowca również jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ładunku i zgłoszenia reklamacji w razie konieczności.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th