Certyfikat ubezpieczenia

Co to jest certyfikat ubezpieczeniowy?

Certyfikat ubezpieczeniowy to dokument opisujący informacje dotyczące konkretnej polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie może być w formie ochrony przed potencjalną utratą lub uszkodzeniem towarów podczas transportu.

Certyfikat ubezpieczeniowy służy jako dowód posiadania ubezpieczenia i jest wydawany przez firmy (zwykle firmy ubezpieczeniowe lub brokerów), które mają licencję na udzielanie takiego ubezpieczenia.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th