Chaotyczne przechowywanie

Co oznacza Chaotic Storage?

Chaotyczne składowanie to dynamiczna forma magazynowania, w której towary zawsze są przechowywane tam, gdzie jest miejsce. W ten sposób przestrzeń magazynowa jest wykorzystywana jak najbardziej efektywnie, co z kolei prowadzi do szybszego przetwarzania.

Celem jest takie rozlokowanie miejsc składowania, aby towary mogły być jak najszybciej odłożone w celu optymalizacji procesów. Każdy nowy przedmiot i wyjmowanie towarów są systematycznie rejestrowane przez oprogramowanie. W związku z tym, utrata danych w tej dynamicznej formie magazynowania wiązałaby się z dużym ryzykiem.

Aby chaotyczne składowanie działało, potrzebne są jednak więcej niż tylko zaawansowane rozwiązanie oprogramowania. Zarówno towary, jak i miejsca składowania muszą być systematycznie oznaczone. Ponadto, należy również rejestrować lokalizację poszczególnych przedmiotów.

Sign up here!

January 19th

Sign up here!

November 26th